کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : طه‌، ح‍م‍دی‌، آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طه‌، ح‍م‍دی‌، آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌
 
پدیدآور:
طل‍وع‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
آذرخ‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی مسائل تحقیق در عملیات همراه با راهنمای نرم افزارTora
طلوع ، مهدی ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک