کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ض‍اب‍ط زاده‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط
 
پدیدآور:
ض‍اب‍ط زاده‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در توابع مختلط :خلاصه مطالب درسی همراه با ده دوره آزمون پایان ترم دانشگاه پیام نور همراه با پاسخهای تشریحی
ضابط زاده ، علی ؛  اصفهان انتشارات دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌ض۲‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک