کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ (ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌ و م‍غ‍ن‍اطی‍س‌)
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د، م‌- ۱۹۱۶
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌
ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ ،ف‍رزی‍ن‌
ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌، ۱۳۲۰-
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ن‍ص‍رت‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار. اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار اش‍راق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ؛  تهران نشر صفار، اشراقی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ۲ و۳پیشرفته
حاجی جمشیدی ،فرزین ؛  تهران صفار اشراقی   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک (الکتریسیته و مغناطیس )
هالیدی ، دیوید، م - ۱۹۱۶ ؛  تهران صفار. اشراقی   ، -۱۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل مبانی فیزیک
جلیلیان نصرتی ، محمدرضا، ۱۳۲۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۶۷۲۲،آدرس ناشر :تهران - میدان گلها- خیابان گلها- پلاک ۱۵ صفار، اشراقی   ، ۱۳۹۱-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۳‬,‭‍ه۲‌م۲۲۲۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس (ویرایش دوازدهم )
حاجی جمشیدی ، فرزین ، ۱۳۲۰- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، -۱۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵۲۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک