کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ی‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌
آم‍ار گ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ف‍ر
ش‍ی‍ف‍ر، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش ریاضیات در علوم
شیفر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ش۹‌ن۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر بررسیهای نمونه ای
شیفر، ریچارد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭‌ش ۹۴‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک