کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ور ان‍گ‍ی‍ز، ک‍ری‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍اک‍س‌ پ‍رو
 
پدیدآور:
ش‍ور ان‍گ‍ی‍ز، ک‍ری‍م‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( م‍اج‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد بانکهای اطلاعاتی با فاکس پرو۲.۶
شور انگیز، کریم ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( ماجد)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک