کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
ناشر:
م‍ه‍رج‍رد
ش‍ای‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام اکسس ۲۰۰۲
شرکت مایکروسافت ؛  تهران مهرجرد   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام ورد۲۰۰۲
شرکت مایکروسافت ؛  تهران مهرجرد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭و۴‌ش۴۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده ازFoxpro 2.6
شرکت مایکروسافت ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲‌ش۳۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک