کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ غ‍زال‌ ج‍وان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ غ‍زال‌ ج‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز مبانی SPSS 12.0
تهران شرکت غزال جوان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌خ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک