کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ی‍م‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍ژوال‌ س‍ی‌ ++ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
دل‍ف‍ی‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -ک‍ره‌ ج‍ن‍وب‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ان‍ت‍و، م‍ارک‍و
م‍وری‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ک‍ی‍م‌، وو -چ‍ون‍گ‌
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ی‍ن‌
س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سنگفرش هر خیابان از طلاست
کیم ، وو -چونگ ؛  [تهران ] سیمین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ک۹۲‌س۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [Visual C++.Net ویژوال سی ++ دات نت ]
موری ، ویلیام ؛  تهران سیمین دخت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌م۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [Delphi 7 دلفی ۷]
کانتو، مارکو ؛  تهران سیمین دخت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌ک۲۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک