کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍الات‌ -م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍الات‌ -م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
س‍ی‍الات‌ -م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور
ن‍ازگ‍وی‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
س‍ی‍رز، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ وس‍ت‍ون‌
اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور لای‍ل‌
 
ناشر:
ام‍ی‍د، ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍ره‍ام‌
ارک‍ان‌
ش‍ه‍رآب‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ک‍ت‍اب‍ی‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل مکانیک سیالات
استریتر، ویکتور لایل ؛  [تهران ] پرهام   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف‍لا ۵‌م۷۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک دانشگاهی
سیرز، فرانسیس وستون ؛  تهران امید، نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌س ۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
استریتر، ویکتور ؛  تهران شهرآب با همکاری کتابیران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا ۵‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش نوین در حل مسائل مکانیک سیالات شامل حل تشریحی و قدم به قدم ۳۸۸ مسئله
نازگویی ، مسعود ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف ۲‌م۷۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک