کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ه‍ادان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ری‌ ه‍ن‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ارم‍ن‌، اری‍ک‌
خ‍س‍روپ‍ور، آرزو،- ۱۳۵۶
 
ناشر:
س‍ه‍ادان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل برنامه نویسی دلفی
هارمن ، اریک ؛  سهادانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۸‌ه۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام فری هندMX ]ام .ایکس ]
خسروپور، آرزو،- ۱۳۵۶ ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌خ۴۶آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک