کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍م‍س‍ارزاده‌،س‍ی‍دم‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۶۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
س‍م‍س‍ارزاده‌،س‍ی‍دم‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۶۷-
 
ناشر:
س‍ن‍ج‍ش‌ س‍پ‍اه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع آمار و احتمال بر اساس کتاب دکتر نرگس عباسی ...
سمسارزاده ،سیدمحمدرضا، ۱۳۶۷- ؛  اصفهان bتلفن ناشر , :03116614051آدرس ناشر :اضفهان -میدان قدس -مجتمع هاتف -انتشارات سنجش سپاهان سنجش سپاهان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ع۱۴آ۸۲۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع آمار و احتمال بر اساس کتاب دکتر نرگس عباسی ...
سمسارزاده ،سیدمحمدرضا، ۱۳۶۷- ؛  اصفهان bتلفن ناشر , :03116614051آدرس ناشر :اضفهان -میدان قدس -مجتمع هاتف -انتشارات سنجش سپاهان سنجش سپاهان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ع۱۴آ۸۲۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک