کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍روش‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ارد -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍روش‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اردو -فارسی
سروش ، نصرالله ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PK‬,‭۱۹۷۷‬,‭‌س۴‌ف۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک