کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( م‍اج‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل آمار و اقتصاد سنجی (شامل ۶۴۰ مسئله حل شده )
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ( ماجد)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌س ۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک