کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازه‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ ه‍ا -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ب‍اج‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ک‍رم‍ی‌ خ‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
[ت‍ه‍ران‌]
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ال‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پروژه های کاربردی در تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه ها
باجی ، حسن ؛  بندر عباس ، دانشگاه هرمزگان انتشارات سالکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۲‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در مهندسی سازه
کرمی خانیکی ، علی ؛  ۱۳۶۹ [تهران ]   ، دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ک۴‌ک۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک