کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ --ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ --ری‍اض‍ی‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ --ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ --ری‍اض‍ی‍ات‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌
 
پدیدآور:
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۲-
ج‍ه‍ان‍ب‍ان‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
: پ‍ی‍ام‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍ج‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی ریاضی :مرجع و راهنمای کامل برای دانشجویان شرکت کننده در آزمونهای کارشناسی ارشد =Speciality language
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه و راهنمای زبان تخصصی ریاضی بر اساس کتاب محمدحسن بیژن زاده
جهانبان ، حسن ، ۱۳۵۳- ؛  اصفهان bتلفن ناشر , :09133132214نمابر ناشر , ;4480037آدرس ناشر :اصفهان خ باهنر ساختمان پارسه طبقه دوم : پیام دانشگاهی   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭ر۹۶‌ب۹۳۲۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اینگلیش فور د استیودنتس آو متمتیکس
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۲۰۰۴م .=۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭ر۹۸۴‌ن۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اینگلیش فور د استیودنتس آو متمتیکس
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۲۰۰۴م .=۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭ر۹۸۴‌ن۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اینگلیش فور د استیودنس آو متمتیکس
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۵=۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭ر۹۸۴،‌ن۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک