کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍ال‌
ه‍م‍ای‍ون‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۳۹-
 
ناشر:
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
McGraw-hill Book Company:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
%smetsys latigid dna srossecorporciM
هال %هال %، داگلاس %، داگلاس ؛  Auckland McGraw-hill Book Company:   ، 7891, , 6631.=
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۹۵‬,‭۹/‌م ۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده و زبان اسمبلی (: همراه با معرفی میکروکنترلرها )،(معماری ، برنامه نویسی و طراحی سیستم )
همایون پور، محمدمهدی ، ۱۳۳۹- ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱۱-۷۷۳۱۶۱۰،آدرس ناشر :اصفهان - شیخ بهایی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭‍ه۸ر۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک