کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ -ف‍رم‍ول‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ف‍رم‍ول‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍رد
اش‍پ‍ی‍گ‍ل‌، م‍ورای‌ رال‍ف‌
 
ناشر:
چ‍اپ‌ پ‍دی‍ده‌
اس‍ت‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه فرمولها و جدولهای ریاضی : شامل ۲۴۰۰ فرمول و ۶۰ جدول آمار، مهندسی و مدیریت مالی
اشپیگل ، مورای رالف ؛  مشهد استاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جیبی ریاضیات برای مهندسان
برد ؛  تهران چاپ پدیده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ب۴‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک