کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ -س‍رگ‍رم‍ی‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -س‍رگ‍رم‍ی‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ال‍ن‍س‍ک‍ی‌، ش‍ه‌ پ‍ان‌
 
ناشر:
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
در پی فیثاغورس
النسکی ، شه پان ؛  [تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۲]
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۵‬,‭‌ی ۸د۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک