کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رودی‍ن‌، وال‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ت‍اب‍ع‍ی‌
 
پدیدآور:
رودی‍ن‌، وال‍ت‍ر
رودی‍ن‌، وال‍ت‍ر، ۱۹۲۱ - م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
McGraw-Hill
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول آنالیز ریاضی
رودین ، والتر ؛  [تهران ] علمی و فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭ر ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول آنالیز ریاضی
رودین ، والتر ؛  [تهران ] علمی و فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭ر ۹‌ف‍لا۱۶‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول آنالیز ریاضی
رودین ، والتر ؛  [تهران ] علمی و فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭ر ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز حقیقی و مختلط
رودین ، والتر ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭ر ۹آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز تابعی
رودین ، والتر ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۲۰‬,‭ر۸۶آ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رییل
رودین ، والتر، ۱۹۲۱ - م ؛  New York McGraw-Hill   ، ba7.5631=6891,
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭28 R‬,‭۱۹۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک