کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : راد، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
راد، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد آمار و احتمال
راد، محسن ؛  [تهران ] پردازش گران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر ۱۵‌خ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک