کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : راب‍ی‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌، آل‍ب‍رت‌ ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
راب‍ی‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌، آل‍ب‍رت‌ ل‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر معادلات دیفرانسیل معمولی
رابینشتاین ، آلبرت ل ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭ر۲‌ن۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک