کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دی‌ وری‍ز، پ‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ -داده‌ پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
دی‌ وری‍ز، پ‍ل‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نخستین دوره فیزیک محاسباتی
دی وریز، پل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲‬,‭د ۹‌ن۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک