کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دوران‌،دی‍دار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱.ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌-ق‍رن‌ ۸ ق‌.
 
پدیدآور:
ح‍اف‍ظ،ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دوران‌،دی‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حافظ بر اساس نسخه محمد قزوینی
حافظ،شمس الدین محمد ؛  تهران دوران ،دیدار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک