کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍ز ف‍وری‍ه‌
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
راس‌، ش‍ل‍دون‌
پ‍روان‍ه‌ م‍س‍ی‍ح‍ا، ه‍اش‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در احتمال
راس ، شلدون ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌پ ۴‌ن۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز فوریه
پروانه مسیحا، هاشم ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۳/۵‬,‭‌پ۴ آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک