کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ن‍ظری‍ه‌ اع‍داد
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ه‍ن‍دس‍ه‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍س‍اب‍ان‌
 
پدیدآور:
ص‍ف‍اک‍ی‍ش‌ ه‍م‍دان‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌
م‍ج‍ذوب‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ص‍ف‍اک‍ی‍ش‌ ه‍م‍دان‍ی‌ غ‍لام‍رض‍ا
ع‍اب‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍ان‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح =Strenght of materials
تیموشنکو، استیون ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ت۹‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
صفاکیش همدانی ، غلامرضا ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ص۷‌ح۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عددی پیشرفته با مقدماتی بر روشهای اجزای محدود، اجزای مرزی وو بهینه سازی قابل استفاده برای :کلیه رشته های مهندسی و علوم در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
مجذوبی ، غلامحسین ؛  همدان انتشارات دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م ۲۶ر۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عددی کاربردی قابل استفاده برای :کلیه رشته های مهندسی و علوم در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
مجذوبی ، غلامحسین ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م ۲۵ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هندسه دیفرانسیل موضعی
عابدی ، حسین ؛  همدان انتشارات دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۴۱‬,‭‌ع ۲‌ه۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اعدا به روش ساده
صفاکیش همدانی غلامرضا ؛  همدان انتشارات دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ص ۷۲‌ت۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی مبتنی ب رmatlab
اسمعیلی ، حمید ؛  همدان انتشارات دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا ۵۴آ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کنه های زیان آور محصولات کشاورزی ایران
خانجانی ، محمد ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک