کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ب‍رم‍ج‍رد
 
پدیدآور:
ه‍رش‍ت‍ای‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جبر مجرد
هرشتاین ؛  مشهد دانشگاه امام رضا علیه السلام   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۲‬,‭‌ه۴‌ج۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک