کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط
 
پدیدآور:
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ه‍رب‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
متغیرهای مختلط
سیلورمن ، هرب ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان ، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌س۹‌ک۲‬,‭۱۳۳۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک