کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍ت‍م‍الات‌
اس‍م‍ب‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍اطن‍ی‌، زه‍ره‌
م‍دن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسمبلی Vax
باطنی ، زهره ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭و۸‌ب۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه احتمال معاصر
مدنی ، علی ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌م ۴‌م۷۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک