کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دان‍ش‌پ‍ژوه‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
دان‍ش‌پ‍ژوه‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۷-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فارسی عمومی
دانش پژوه ، منوچهر، ۱۳۱۷- ؛  [بی جا] دانشگاه پیام نور   ، [۱۳۶۸]
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۳۱‬,‭د۱۸‌ف۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک