کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( -ع‌ )-، ام‍ام‌ س‍وم‌ -، ۴- ۶۱ ق‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ک‍اش‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۸۴۰- ۹۱۰ ق‌
 
ناشر:
پ‍ی‍ام‌ پ‍وی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش میکروکنترل های خانواده [ AVR ای .وی .آر]
حسینی ، مصطفی ؛  تهران پیام پویا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌گ۹‌ح۵۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
روضة الشهداء
کاشفی ، حسین بن علی ، ۸۴۰- ۹۱۰ ق ؛  احتمالا قرن ۱۱ 9ق
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک