کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ت‍رم‍ب‍ل‍ی‌، ج‍ی‍ن‌ پ‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌
 
پدیدآور:
ت‍رم‍ب‍ل‍ی‌، ج‍ی‍ن‌ پ‍ل‌
 
ناشر:
ق‍ق‍ن‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته و کاربرد آن در کامپیوتر (ساختمان گسسته )
ترمبلی ، جین پل ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭۴‌تر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک