کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ه‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ری‍اض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ب‍ه‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ری‍اض‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ول‍ف‌، م‍ای‍ک‍ل‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
رض‍ای‍ی‌ پ‍ژن‍د، م‍ح‍م‍د
رائ‍و
اوری‍ت‌، ب‍رای‍ان‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌( م‍ش‍ه‍د)
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بهینه سازی (تئوری و کاربرد)
رائو ؛  مشهد دانشگاه فردوسی ( مشهد)   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۲‬,‭ر ۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عددی برای بهگزینی نامقید
ولف ، مایکل آنتونی ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭و ۸ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با روشهای بهینه سازی و کاربردآنها در آمار
اوریت ، برایان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف‍لا ۸۴آ۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی سیستمها(سامانه ها)و بهینه سازی
رضایی پژند، محمد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۸‬,‭ر۶‌م۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک