کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ع‍ث‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
اس‍لام‌ و ی‍ه‍ودی‍ت‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ده‍م‍رده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
طب‍اره‌، ع‍ف‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ب‍ع‍ث‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ۲
دهمرده ، حبیب الله ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭د۹ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ۲
دهمرده ، حبیب الله ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭د۹ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ۲
دهمرده ، حبیب الله ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭د۹ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
یهود از نظر قرآن
طباره ، عفیف عبدالجبار ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۴‬,‭‌ی۹ط۲‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل آنالیز عددی : همراه با خلاصه درس " راهنمای تیلر"
یعقوبی فر، محمد ؛  [تهران ] بعثت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ی ۷‌ت۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک