کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ش‍اگ‍رد -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ش‍اگ‍رد -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اب‍ری‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بشاگرد، گذری بر جهات محرومیت منطقه
حسینی ابری ، حسن ؛  [اصفهان ] دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۵‬,‭‌ش۲‌ح۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک