کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍رگ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
آل‌ اح‍م‍د،ج‍لال‌
آوی‍ن‍ی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
ث‍روت‍ی‍ان‌، ب‍ه‍روز
 
ناشر:
ب‍رگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سفر روس
آل احمد،جلال ؛  تهران برگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭DK‬,‭۲۸‬,‭آ۷‌س۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیان در شعر فارسی
ثروتیان ، بهروز ؛  تهران برگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۶۱‬,‭‌ث۴‌ب۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات فردایی دیگر
آوینی ، مرتضی ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۱‬,‭و۸۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک