کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ان‍ت‍س‍م‍ی‍ج‍ر، گ‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ان‍ت‍س‍م‍ی‍ج‍ر، گ‍ری‌
 
ناشر:
چ‍رت‍ک‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Object- Oriented Programming
انتسمیجر، گری ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۴‬,‭‌ف‍لا ۸‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک