کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ی‍د، ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍رز، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ وس‍ت‍ون‌
 
ناشر:
ام‍ی‍د، ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک دانشگاهی
سیرز، فرانسیس وستون ؛  تهران امید، نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌س ۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک