کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ال‍م‍پ‍ی‍اده‍ا (ری‍اض‍ی‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍م‍پ‍ی‍اده‍ا (ری‍اض‍ی‍ات‌
 
پدیدآور:
ت‍اب‍ش‌ ، ی‍ح‍ی‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با المپیاد ریاضی
تابش ، یحیی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰‬,‭۲۴آ۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
المپیاد ریاضی ، فیزیک و شیمی
تهران یکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰/۲۴‬,‭‌ف‍لا۶۷۱۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک