کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اف‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۸ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
دف‍و، دان‍ی‍ل‌،۱۶۶۱ ؟- ۱۷۳۱ م‌
ده‍ق‍ان‌،اح‍م‍د
 
ناشر:
اف‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
من قاتل پسرتان هستم
دهقان ،احمد ؛  تهران افق   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۵۷‬,‭‌ه۷‌م۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رابینسون کروزو :متن کوتاه شده
دفو، دانیل ،۱۶۶۱ ؟- ۱۷۳۱ م ؛  تهران افق   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭د۷ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک