کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍م‍ب‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍م‍ب‍ل‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اس‍م‍ب‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
دت‍م‍ر، ری‍چ‍ارد س‍ی‌
ب‍اطن‍ی‌، زه‍ره‌
ه‍م‍ای‍ون‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۳۹-
ه‍ال‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ ASSEMBLY اسمبلی ]پیشرفته
هالزنر، استیون ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ه۲۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسمبلی Vax
باطنی ، زهره ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭و۸‌ب۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۶۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده و زبان اسمبلی (: همراه با معرفی میکروکنترلرها )،(معماری ، برنامه نویسی و طراحی سیستم )
همایون پور، محمدمهدی ، ۱۳۳۹- ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱۱-۷۷۳۱۶۱۰،آدرس ناشر :اصفهان - شیخ بهایی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭‍ه۸ر۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی ویژه کامپیوترهای شخصی I. B. M . و سازگار با آن "
دتمر، ریچارد سی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭آ۹د۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی ویژه کامپیوترهای شخصی I. B. M . و سازگار با آن "
دتمر، ریچارد سی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭آ۹د۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک