کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍م‍ب‍ل‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍م‍ب‍ل‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
 
پدیدآور:
دت‍م‍ر، ری‍چ‍ارد س‍ی‌
ه‍م‍ای‍ون‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۳۹-
 
ناشر:
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده و زبان اسمبلی (: همراه با معرفی میکروکنترلرها )،(معماری ، برنامه نویسی و طراحی سیستم )
همایون پور، محمدمهدی ، ۱۳۳۹- ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱۱-۷۷۳۱۶۱۰،آدرس ناشر :اصفهان - شیخ بهایی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭‍ه۸ر۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی ویژه کامپیوترهای شخصی I. B. M . و سازگار با آن "
دتمر، ریچارد سی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭آ۹د۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی ویژه کامپیوترهای شخصی I. B. M . و سازگار با آن "
دتمر، ریچارد سی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭آ۹د۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک