کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍الات‌ -م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور
اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور لای‍ل‌
 
ناشر:
پ‍ره‍ام‌
ش‍ه‍رآب‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ک‍ت‍اب‍ی‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل مکانیک سیالات
استریتر، ویکتور لایل ؛  [تهران ] پرهام   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف‍لا ۵‌م۷۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
استریتر، ویکتور ؛  تهران شهرآب با همکاری کتابیران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا ۵‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک