کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اس‍ت‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‌.اس‍پ‍ای‍س‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ف‍رم‍ول‍ه‍ا
 
پدیدآور:
اش‍پ‍ی‍گ‍ل‌، م‍ورای‌ رال‍ف‌
پ‍رای‍س‌
 
ناشر:
اس‍ت‍اد
اس‍ت‍اد ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌ ج‍م‍ال‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه فرمولها و جدولهای ریاضی : شامل ۲۴۰۰ فرمول و ۶۰ جدول آمار، مهندسی و مدیریت مالی
اشپیگل ، مورای رالف ؛  مشهد استاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
نرم افزار آموزشی ویولن نسخه اول شماره ۱
استاد حبیب الله جمالی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
نرم افزار آموزشی ویولن نسخه اول شماره ۲
استاد حبیب الله جمالی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
نرم افزار آموزشی ویولن نسخه دوم شماره ۱
استاد حبیب الله جمالی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
نرم افزار آموزشی ویولن نسخه دوم شماره ۲
استاد حبیب الله جمالی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک آنالوگ
پرایس ؛  مشهد استاد   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۶‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک