کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ (.ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ن‍رم‌ اف‍زار اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
م‍ه‍رع‍ل‍ی‍زاده‌، ی‍د ال‍ل‍ه‌
ن‍وروس‍ی‍س‌، م‍اری‍ا
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ غ‍زال‌ ج‍وان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اق‍وس‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز مبانی SPSS 12.0
تهران شرکت غزال جوان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌خ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [spss 12 اس .پی .اس .اس .۱۲]
اسماعیلیان ، مهدی ؛  تهران انتشارات ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع spss 14
اسماعیلیان ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تجزیه و تحلیل داده های آماری و آزمون فرضیه در علوم اجتماعی و مدیریت با نرم افزار [spss اس .پی . اس .اس . ]در محیط ویندوز
مهرعلیزاده ، ید الله ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها باSpss 15
نوروسیس ، ماریا ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ن ۹‌ک۱۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک