کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ازف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱.ات‍م‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ازف‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشکارسازی تابشهای هسته ای
ازف ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک