کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ارک‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار
س‍ی‍الات‌ -م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ب‌
 
پدیدآور:
ج‍م‍ش‍ی‍دی‍ان‌، اح‍م‍د رض‍ا
ن‍ازگ‍وی‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
اف‍ت‍خ‍اری‌، ای‍م‍ان‌
چ‍ی‍ن‍ای‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌،۱۳۳۶-
ش‍اطری‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍ادی‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
ج‍ان‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد آرن‍ول‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌: ارک‍ان‌
ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارک‍ان‌
ارک‍ان‌: م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش نوین در حل مسائل مکانیک سیالات شامل حل تشریحی و قدم به قدم ۳۸۸ مسئله
نازگویی ، مسعود ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف ۲‌م۷۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ۶( پیشرفته (Visual Basic 6.0) )بر اساس استاندارد مهارت آموزشی کار دانش ۸۴/۸۰ -. و۷۹
افتخاری ، ایمان ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹‌ف‍لا۶۷۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مقدماتی Minitab release 11-12
جمشیدیان ، احمد رضا ؛  اصفهان انتشارات ارکان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌ج۸آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب ریاضی :حل تشریحی ده دوره سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد سالهای ۱۳۷۴-۱۳۸۳
اصفهان ارکان : موسسه علمی دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۲۲۶۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار :اصول و روشها
جانسون ، ریچارد آرنولد ؛  اصفهان انتشارات ارکان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ج ۲آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره
شاطری نجف آبادی ، حمید رضا ؛  اصفهان انتشارات موسسه علمی دانش پژوهان برین : ارکان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۳‬,‭‌ش ۲۵‌ح۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
چینایی ، مهدی ،۱۳۳۶- ؛  اصفهان ارکان اصفهان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک