کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍وم‍خ‍ن‍ف‌، طول‌ ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍اش‍ورا -واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا-۶۱ ق‌
 
پدیدآور:
اب‍وم‍خ‍ن‍ف‌، طول‌ ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا
ابومخنف ، طول بن یحیی ؛  تهران موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌ف‍لا۲۳‌م۷۰۴۱‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک