کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آی‍ی‍ژ
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
اح‍ت‍م‍الات‌
ح‍س‍اب‍ان‌
 
پدیدآور:
ع‍لام‍ت‍س‍از، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
راس‌، ش‍ل‍دون‌
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ق‍ی‍ام‍ت‌، رض‍ا، ۱۳۵۴-
م‍ه‍رع‍ل‍ی‍زاده‌، ی‍د ال‍ل‍ه‌
ق‍ی‍ام‍ت‌، رض‍ا
ج‍رال‍د، ک‍رت‍ی‍س‌
 
ناشر:
: آی‍ی‍ژ
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل حساب دیفرانسیل سیلورمن
قیامت ، رضا ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸۲۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م ۹‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تجزیه و تحلیل داده های آماری و آزمون فرضیه در علوم اجتماعی و مدیریت با نرم افزار [spss اس .پی . اس .اس . ]در محیط ویندوز
مهرعلیزاده ، ید الله ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی ۱ : نظریه و توزیع ها
علامتساز، محمد حسین ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع ۸آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال
راس ، شلدون ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی کاربردی ویرایش ششم
جرالد، کرتیس ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ج ۴‌م۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی جدید سیلورمن " خاص "به همراه تشریح پرسش های چهارگزینه ای کارشناسی ارشد
قیامت ، رضا، ۱۳۵۴- ؛  تهران : آییژ   ، ۱۳۸۶-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۵۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک