کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : آل‍ی‍پ‍ران‍ت‍ی‍س‌، ک‍ارالام‍ب‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
آل‍ی‍پ‍ران‍ت‍ی‍س‌، ک‍ارالام‍ب‍وس‌
 
ناشر:
آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول آنالیز حقیقی
آلیپرانتیس ، کارالامبوس ؛  تهران آینده نگر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭آ۷ ‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مسائل حل شده در انالیز حقیقی
آلیپرانتیس ، کارالامبوس ؛  تهران آینده نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭آ ۷‌ف‍لا۶۲۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک