کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : آق‌ اول‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‌ -آن‍ال‍ی‍ز
 
پدیدآور:
آق‌ اول‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز
آق اولی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭آ۷آ۸‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک